Transportforskningsenheten (Trum)

Välkommen till TRUMs webbsidor! Här finner Du information om forskning inom områden som transporter, kommunikation och miljö. Vid TRUM studeras transporter och resande huvudsakligen med fokus på mindre enheter som individer, hushåll och företag.

Tvärvetenskaplig forskning inom transportområdet

TRUM bildades 1981 med syfte att främja en tvärvetenskaplig forskning inom transportområdet. Forskare vid TRUM har sin anställning och delar av sin verksamhet vid någon av de ämnesinstitutioner som ingår i samarbetet. Därigenom erhålls en god anknytning till pågående grundforskning samt förutsättningar för rekrytering av doktorander. Verksamheten bedrivs med inriktning på samhällsvetenskaplig och beteende- och kognitionsvetenskaplig forskning om persontransporter.

TRUM har kontakter med såväl inhemska som utländska forskare och forskargrupper. Nära kontakter förekommer med forskare vid de institutioner som är representerade vid TRUM.

Styrelse och medarbetare vid TRUM

TRUM leds av en styrelse med Professor Kerstin Westin (Institutionen för geografi och ekonomisk historia), som ordförande. Övriga ledamöter är ED Johan Jansson (Handelshögskolan), Docent Annika Nordlund (Institutionen för psykologi), Professor Lars Westin (CERUM & Nationalekonomiska Institutionen), FD Erika Sandow (Institutionen för geografi och ekonomisk historia), FD Thomas Pettersson (Institutionen för geografi och ekonomisk historia) Studie/Projektadministratör Fredrik Gärling (representant för anställda vid TRUM).

Annika Nordlund är forskningsledare på TRUM. Lotta Brännlund sköter ekonomi och Fredrik Gärling administrativa sysslorna och Erik Bäckström medverkar som datakonsult.

Forskare vid TRUM

Med syfte att främja en tvärvetenskaplig forskning inom transportområdet har forskare vid TRUM sin anställning och delar av sin verksamhet vid någon av de ämnesinstitutioner som ingår i samarbetet. De forskare som är knutna till TRUM kan Du nå per e-post:

Professor Kerstin Westin, Institutionen för geografi och ekonomisk historia
ED Johan Jansson, Handelshögskola
n
Docent Annika Nordlund, Institutionen för Psykologi
Professor Lars Westin, CERUM & Nationalekonomiska institutionen
Projekt Administratör Fredrik Gärling, TRUM/Institutionen för geografi och ekonomisk historia
FD Thomas Pettersson Institutionen för geografi och ekonomisk historia
FD Erika Sandow, Institutionen för geografi och ekonomisk historia

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Lidström, Anders

Demokrati i svenska stadsregioner: Lokalt medborgarskap och politiska institutioner

2018-01-11

Westin, Kerstin

Människors dagliga resande

2017-11-03

Nordlund, Annika

Umeå som testbädd för hållbar stadsutveckling

2014-12-19

Nordlund, Annika

Acceptans av elbilar

2013-06-04

Nordlund, Annika

Botniabanan - nya spår mot framtidens personresande?

2013-06-04

Westin, Kerstin

Nyttan av närhet

2009-04-06


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Transportforskningsenheten (Trum)
Samhällsvetarhuset
901 87 Umeå 

Besöksadress
Plan 2, Samhällsvetarhuset

Tel:  090-786 55 40

Kontaktformulär